Wijziging
Marloes Durinck

Marloes Durinck

Duurzame wijzigingen in je bedrijf in 2023

Wijzigingen

Wijzigingen, de een is er dol op, elke keer weer wat nieuws, de ander heeft er een hekel aan, want elke keer weer wat nieuws. Het is maar net hoe je erin zit, beetje vergelijkbaar met het glas half vol / half leeg principe.Voor het nieuwe jaar staan er ook een aantal duurzame wijzigingen op de rol voor bedrijven. Ik zette ze voor je op een rij in deze blog, zodat je kunt zien welke het zijn, en of ze eventueel voor jou van toepassing zijn. Er komen namelijk een aantal regels aan qua duurzaam ondernemen voor bepaalde groepen bedrijven.

Grote en kleine bedrijven

Hoewel het merendeel van de wijzigingen voor grote bedrijven geldt, kun je er als kleine tot middelgrote ondernemer wellicht ook je voordeel mee doen. Je weet maar nooit wanneer het gewijzigd wordt dat het ook voor kleinere bedrijven gaat gelden.. Nou kunnen we ook nog discussiëren wat een groot bedrijf is. Is dat als je heel veel medewerkers hebt, of heel veel omzet? En wat is dan heel veel in beide gevallen? Waar van toepassing zal ik het bij de onderwerpen zetten, het kan namelijk verschillen per wijziging. Wat dan best weer verwarrend is of kan werken.

Energielabel C

Als je mij al een tijdje volgt dan mag de volgende duurzame wijziging geen verrassing zijn. Maar ook als je mij nog niet zo lang volgt zou het kunnen zijn dat je er iets over gehoord hebt.. Ik heb het dan over dat vanaf 1 januari 2023 het verplicht is dat bedrijfspanden groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Heb je dat niet, dan loop je de kans op een boete, of dat je het pand niet meer zakelijk mag gebruiken. Nu zal dat denk ik (pin me er niet op vast) in het begin niet zo strak gehanteerd worden, of kunnen worden. Dit omdat er nog best wat bedrijven, en dan breng ik het nog positief, dit nog niet voor elkaar hebben. Meer informatie vind je hier.

klein bedrijf
Foto: Vadim Sherbakov - Unsplash

Duurzame energie

En uiteraard is dit geen vrijbrief voor bedrijven met een bedrijfspand kleiner dan 100m2, of als je vanuit huis werkt. Ook daar is het interessant voor. Niet alleen voor het milieu, maar zeker ook voor je energiekosten. Hoe hoger je energielabel, hoe lager je energiekosten, als het goed is. Ken je jouw energielabel en kun je die nog verbeteren? Er zijn verschillende subsidies hiervoor beschikbaar waardoor het zo maar eens interessanter zou kunnen zijn. En niet alleen op energie gebied.

Schoner reizen

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers zijn verplicht om hun medewerkers schoner te laten reizen. Zij moeten dus bewust gaan kiezen voor duurzame mobiliteit EN moeten dit ook aan kunnen tonen. Op zich logisch dat laatste, anders is het misschien ja zeggen en nee doen. Iets met greenwashing, waar ik al eerder een blog over schreef. In eerste instantie is alleen het aanleveren van gegevens over het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van de medewerkers voldoende. Dat aanleveren wordt vanaf 2023 verplicht. Als bedrijven voldoende ‘CO2 winst’ laten zien, is het rapporteren voldoende. Is dat niet het geval dan is er vanaf 2025 de verplichting om duurzame mobiliteit in te zetten vanuit het bedrijf.

Duurzamer reizen

Nou zijn er legio bedrijven onder de 100 medewerkers die ook hun steentje bij kunnen dragen om minder CO2 uit te stoten met hun reisbewegingen. Of het nou woon-werkverkeer is of zakelijk verkeer. Je kunt altijd kijken waar het duurzamer en schoner kan. Vraag je af of je minder vaak met de auto en vaker met het OV, fiets of benenwagen kunt. Als je vanuit huis werkt is natuurlijk helemaal duurzaam qua reisverkeer. Zoek eens uit wat mogelijk is en probeer het uit. Vaak denken we dat dingen niet kunnen of moeilijk zijn, en als we ze dan in de praktijk brengen valt het best mee.

Voor de wereld
Foto: Jon Tyson - Unsplash

Rapportages

Rapportages, niet heel veel bedrijven zitten daar op te wachten. Maar ook rapporteren over duurzaamheid wordt voor grote bedrijven steeds meer een verplichting. Want naast rapportages over omzet, winst en andere financiële resultaten moeten grote bedrijven vanaf 2023 ook data gaan verzamelen over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Klinkt eigenlijk best logisch dat bedrijven ook op die gebieden verantwoording af moeten leggen over hun aandeel in het bijdragen aan een betere wereld. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat je als bedrijf je best doet om je negatieve impact zo veel mogelijk te beperken. Grote bedrijven zijn in dit geval bedrijven die meer dan 250 medewerkers hebben en een omzet van meer dan 40 miljoen, of meer dan 20 miljoen op je balans. Dus de echte ‘big ones’.

Data en processen

Op zich is deze duurzaamheidsrapportage pas verplicht vanaf 2024 maar ..(stichting open deur), als je wilt rapporteren over 2023, zul je vanaf 1 januari van dat jaar al je data moeten gaan verzamelen. De processen die daarbij horen op orde hebben, en weten waar je over moet rapporteren.. Het gaat om onderwerpen zoals CO2 uitstoot, sociaal kapitaal en over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in je bedrijfsketen.

Sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal staat dan weer voor alle hulpbronnen die vanuit een bedrijf ontstaan uit sociale relaties in de breedste zin van het woord. Denk aan leveranciers, de gemeenschap, klanten en andere relaties. Dus wat jij doet op sociaal gebied met je bedrijf. Dat kan zijn het delen van kennis, kredieten verstrekken, extra hulp. Alles wat bij kan dragen aan het versterken van een gemeenschap cq de sociale relaties. Ik schreef al eerder dat duurzaamheid binnen een bedrijf over meer gaat dan alleen maar meer geld verdienen.

Meten is weten

Misschien dacht je, toen je las welke bedrijven moeten gaan rapporteren over duurzaamheid, ennnn door, niet voor mij. Maar ook voor jou als kleine tot middelgrote ondernemer is meten weten. Stel dat je minder afval wilt, of minder energieverbruik, dan zul je toch ergens moeten gaan beginnen met meten. Daarnaast is het zo dat vanaf 2026 deze duurzame rapportage ook voor het MKB gaat gelden. Wat dus dan weer betekent dat je in 2025 je data en processen op orde moet hebben. Misschien een kleine uitstel op deze wijziging voor je als kleine of middelgrote ondernemer, maar hij komt er aan. Kun je er maar beter op voorbereid zijn.

Embraching change is about adopting a growth mindset.

Reden wijzigingen

De reden van dit soort wijzigingen en verplichtingen is onder andere om de CO2 uitstoot in Nederland te verminderen. Wat een van de klimaatdoelen is. Mocht je het nog niet zijn opgevallen, het schiet nog niet echt op met het bereiken van die doelen. Dus we moeten echt meer in actie komen. Door dit soort maatregelen in te zetten hoopt men dat we in de richting komen van de gestelde klimaatdoelen. Ik zeg bewust hoopt, want de doelen zijn best ambitieus. Nu is dat fijn bij doelen, maar de vraag of het ook realistisch is, daar zijn de meningen over verdeeld.

Klimaatdoelen

Wat zijn dan die klimaatdoelen? Zoals het bij doelen hoort zijn ze verdeeld in kort, middellang en lange termijn. In 2030 moet Nederland (en de EU) 55% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Wat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger mag zijn dan wat er vastgelegd wordt, zodat netto de uitstoot nul is. Alle maatregelen om die klimaatdoelen te halen worden genomen om Nederland te beschermen tegen de klimaatverandering, en om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat, dus wat nog komen gaat.

Klimaatverandering
Foto: Markus Spiske - Unsplash

Actie

De drie wijzigingen in deze blog waren een greep uit wat meer ingrijpende veranderingen. Ongetwijfeld zullen er ook wat kleinere wijzigingen zijn in de strijd tegen klimaat- en milieuvervuiling. Want alle acties zijn zinvol, zowel groot als klein. En dat we meer in actie moeten komen is duidelijk, dat staat los van de klimaatdoelen die gesteld zijn. Wij hebben de Aarde in deze situatie gebracht, dan mogen, nee moeten wij als mensen er van alles aan doen om die penibele situatie te verbeteren. Is het niet voor ons, dan zeker voor de generaties na ons.

Zitten er wijzigingen bij waar jij mee aan de slag moet, of gaat?

Pin blog duurzame wijzigingen voor je bedrijf in 2023 - Marloes Durinck