Advies voor MKB-ers over duurzaam ondernemen

Better days ahead marloes durinck
Marloes Durinck

Marloes Durinck

De erfenis voor de toekomst

Erfenis

Waarschuwing vooraf.. Deze blog gaat over een onderwerp dat we als mensen vaak lastig vinden om over te hebben. Je erfenis. Ik ga het hier niet met je hebben over je persoonlijke erfenis, maar wel de erfenis van je bedrijf. Kijk jij vooruit als ondernemer? En ben je wel eens bezig met de erfenis voor de toekomst? Wat een nadenk vragen he? Misschien denk je nu wel, joh ik ben blij als ik het eind van de maand overleef. Maar nadenken over de erfenis voor de toekomst is belangrijk. Niet alleen voor het voortbestaan van je bedrijf zelf, maar voor de combinatie van je bedrijf en de impact dat het heeft , of kan hebben, voor komende generaties. In deze blog ga ik daar dieper op in, je kunt het als (licht) confronterend ervaren, en / of je kunt stof tot nadenken krijgen.

Duurzaam ondernemen is een blijvende impact maken, eentje die verder reikt dan vandaag en een positieve invloed heeft op toekomstige generaties. De beslissingen en acties die je als ondernemer vandaag neemt met betrekking tot duurzaamheid, hebben een langdurig effect op de wereld en de samenleving. Zelfs nadat je als ondernemer niet meer actief betrokken bent bij het bedrijf. En dat kan zowel negatief als positief zijn.

Ik schreef het al eerder in een blog, maar duurzaamheid gaat over het vinden van de juiste balans tussen economische, sociale en milieu belangen. Die blog lees je HIER. Het is op zo’n manier ondernemen dat je in je behoeften kunt voorzien zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties, om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Een mond vol maar als je als ondernemer duurzame praktijken in je bedrijf opneemt, draag je bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van afval en vervuiling, bevorder je sociale rechtvaardigheid en ondersteun je de samenleving. Over impact maken gesproken.

Vlinders bij blog de erfenis voor de toekomst marloes durinck
Foto: shot-by-cerqueira - Unsplash

Lastig onderwerp

Ik schreef het hierboven al, maar mensen kunnen het in het algemeen lastig vinden om verschillende redenen om na te denken over hun nalatenschap / erfenis. Sterfelijkheid en misschien angst voor de dood, niemand wil natuurlijk bewust met die onderwerpen bezig zijn. Onzekerheid over de toekomst die onvoorspelbaar en onzeker is of kan zijn. Maar ook prioriteiten in het nu, we zijn druk met ons leven en de onmiddellijke verantwoordelijkheden die het leven van ons vraagt. Een andere reden, die aanschurkt tegen de eerste twee, kan ook angst voor verandering zijn. Het nadenken over je erfenis kan je confronteren met de noodzaak om je levensstijl of gedrag aan te passen om een positieve impact te hebben.

Plak bij die erfenis het woord duurzaam er aan vast, dan gelden niet alleen bovengenoemde redenen, maar ook nog de complexiteit en onzekerheid van duurzaamheid zelf. Want laten we wel wezen het is een complex onderwerp en het kan onduidelijk zijn voor mensen om te zien hoe hun acties op lange termijn een impact kunnen hebben. Aangevuld met onwetendheid of ontkenning. Er zijn toch nog best wat mensen die zich niet volledig bewust zijn van de uitdagingen en problemen waarmee de wereld en de samenleving te maken hebben. Of mensen die in de ontkenning zitten. Allemaal redenen om wat voor actie dan ook in de richting van nadenken of handelen voor de erfenis voor de toekomst uit te stellen of te vermijden.

En hoewel ik het begrijp, is het ook belangrijk de aandacht wel hierop te vestigen en je te laten zien dat kleine individuele acties kunnen bijdragen aan een grotere positieve impact op de wereld en komende generaties. Door stappen te zetten kun je een positieve erfenis voor de toekomst nalaten. Het is nooit te laat om na te denken over wat voor wereld je wilt nalaten aan de volgende generaties.

Change thoughts change future blog erfenis voor de toekomst marloes durinck
Foto: Giulio Fabi - Unsplash

Varianten erfenis

Waar kun je aan denken als je het hebt over de erfenis voor de toekomst? Er zijn verschillende varianten, ik begin bij de economische erfenis. Als ondernemer wil je natuurlijk altijd de stabiliteit van je bedrijf vergroten en economische groei doormaken. Tenminste daar ben je onder andere ondernemer voor geworden toch? Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met economische veerkracht. Het creëert een stabiele en winstgevende bedrijfsvoering op de lange termijn, waardoor je onderneming kan groeien en zo kan bijdragen aan een sterke economische basis voor volgende generaties.

Niet alleen heb je als ondernemer een verantwoordelijkheid naar je klanten en andere belanghebbenden toe, maar ook tegenover de samenleving als geheel. Noem dat de sociale erfenis. Door eerlijke arbeidsomstandigheden te bieden, te investeren in de lokale gemeenschap en sociale initiatieven te ondersteunen, kun je een positieve sociale erfenis nalaten die de levens van mensen verbetert.

Het aannemen van duurzame productiemethoden en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen kunnen een blijvende ecologische erfenis creëren. Je kunt je ecologische voetafdruk van je bedrijf minimaliseren en je inzetten voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen die cruciaal zijn voor toekomstige generaties.

Kortom, door duurzaam te ondernemen kun je langdurige en positieve effecten nalaten. Dat kun je doen door bewuste beslissingen te nemen die niet alleen gericht zijn op korte termijn (winst), maar ook op het bevorderen van een betere wereld voor die komende generaties, dus de lange termijn.

Bedrijfscultuur

Wellicht heb je er nooit zo bij stilgestaan, maar het mooie is dat je als ondernemer een unieke mogelijkheid hebt om niet alleen een succesvol bedrijf op te bouwen, maar ook een duurzame erfenis achter te laten die verder reikt dan je eigen bestaan. Lees gerust de zin nog een keer om het goed binnen te laten komen.

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je bedrijf, je eventuele medewerkers en de samenleving als geheel. Duurzaamheid is meer dan een modewoord; het is een langetermijnvisie die een stevige basis legt voor de toekomst van deze planeet en je onderneming.

No nature no future bij blog erfenis voor de toekomst marloes durinck
Foto: Markus Spiske - Unsplash

Groene draad

Het is dan ook wat mij betreft belangrijk om duurzaamheid als een groene draad door je bedrijf heen te laten lopen. Zie het als een onlosmakelijk onderdeel van je missie en waarden in plaats van een optionele extra. Als je duurzaamheid verweeft in alles wat je doet, kun je een blijvende erfenis creëren die je bedrijf en de wereld versterkt.

Als ondernemers hebben we het voorrecht om een erfenis achter te laten die verder reikt dan onszelf. Laten we dan ook onze bedrijfspraktijken omzetten en onze invloed gebruiken om een positieve erfenis voor de toekomst te creëren. Laten we trots zijn op de erflijn die we volgen, wetende dat we hebben bijgedragen aan een duurzamere en meer welvarende wereld voor alle komende generaties.

Heb jij al wel eens vanuit je bedrijf gekeken naar de erfenis voor de toekomst?

Heel benieuwd, leuk als je dat bij de reacties laat weten.

Pin blog de erfenis voor de toekomst marloes durinck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *